Scroll to top

Bestanden aanleveren

  Bij het aanmaken van je PDF-bestand moet je rekening houden met een aantal algemene regels.
  Hieronder vind je een lijst die je kan helpen om een correct bestand aan te leveren. Overloop de lijst als een checklist voordat je je bestand uploadt. Je kan daarna geen wijzigingen meer doorgeven.

  Bestandsformaat

  Wij aanvaarden alleen een drukklare PDF als drukbestand. Gebruik hiervoor de PDF/X1a of PDF1.3 versie (Klik hier voor de correcte instellingen). Commentaren die zich in een PDF bevinden worden niet mee gedrukt. De teksten die ingevuld zijn in een formulier worden door ons omgezet zodat ze mee gedrukt worden.

  Kleuren

  Bij de full color-optie (4-0, 4-4) maak je je bestand op in CMYK. Als je toch in RGB aanlevert, worden de kleuren automatisch omgezet. Let op: de gedrukte kleur kan daardoor afwijken van je opmaak. Voor een juiste kleurweergave gebruik je het kleurprofiel ISO Coated Fogra voor gestreken papier (maco) of ISO Uncoated Fogra voor ongestreken papier. Als je steunkleuren gebruikt gaan wij ervanuit dat dit technische lijnen zijn, zoals perforatielijnen of nummeringen. Die worden niet mee gedrukt.

  Bij de optie zwart/wit (1-1, 1-0) moet je de lay-out maken in zwart en/of grijstinten. Gebruik hiervoor een percentage van zwart voor een goed resultaat. Als je toch kleuren gebruikt (CMYK, RGB, ...), worden deze omgezet naar grijstinten. Let op: de gedrukte kleur kan afwijken van het verwachte resultaat.

  Bij sommige producten bieden we ook 'drukken met speciale inkten' aan. Daarvoor gebruiken we pantone-kleuren. Gebruik deze kleuren in je lay-out en maak zelf geen kleuren aan met bv de naam hemelsblauw, zo weten we met welke inkt we moeten drukken. Gebruik de uncoated kleuren voor de bedrukking op ongestreken papier en de coated kleuren voor bedrukking op gestreken papier.

  Gebruik van zwart in full color

  Voor alle kleine vlakjes en teksten kan je best 100% zwart gebruiken. Alleen voor grote vlakken kan het soms aangewezen zijn om het zwart te drukken met kleurondersteuning om zo een mooi diepzwart te bekomen. De kleur die je daarvoor kan gebruiken is 40% cyaan, 30% magenta, 30% geel, 100% zwart. Deze samenstelling zorgt voor een mooi neutraal diep zwart. De kleur donkerder maken heeft geen zin.

  Formaat

  Maak je gegevens op in de originele grootte. Vergroten of verkleinen van bestanden komt de kwaliteit niet ten goede. Voorzie afloop om snijverschillen op te vangen (zie Afloop).

  Afhankelijk van welk product je kiest, lever je een bestand in open of gesloten formaat.

  Voor folders en dubbele kaarten creëer je de lay-out in een open eindformaat, dit wil zeggen dat je 2 bladzijden aanlevert als een ongevouwen vel. De eerste bladzijde is de rectozijde, de tweede bladzijde is de versozijde. Bekijk onze sjablonen voor de grootte van de luiken en de plaatsing van de bladzijden.

  Voor brochures en boeken vragen we om de pagina’s als gesloten formaat aan te leveren, en niet in 'uitvouw of spread', dus één PDF waar elke pagina staat voor één bladzijde uit je brochure of boek. Zorg dat het aantal pagina’s van je PDF overeenkomt met het aantal bestelde bladzijden. Als je bv wil starten met een witte bladzijde, voeg dan een blanco pagina toe. Plaats ook je pagina’s in chronologische volgorde, pagina 1 wordt de eerste bladzijde van je brochure (tenzij je de cover als een aparte file aanlevert).

  De cover van een garenloos of genaaid boek wordt wel als open formaat aangeleverd, waarbij je rekening houdt met de dikte van de rug van je boek. Voor de berekening van de rugdikte kan je hier meer lezen

  Vouwschema

  Als je een folder wil bestellen, kijk dan zeker even naar de sjablonen om te kijken hoe wij de vouwwijze voorzien, zodat je je opmaak overeenkomstig kan aanleveren.

  Als je een ander product bestelt en kiest voor de optie vouwen kan je hieronder zien waar wij de eerste pagina, de bovenzijde van je gevouwen drukwerk, voorzien. We raden aan om zelf een printje te maken en een model te vouwen.

  Hoe moet je een kruisvouw vouwen? Leg je printje op een tafel, met de ‘eerste pagina’, zoals wij deze hebben aangeduid, links bovenaan en met de bedrukking naar de tafel gericht (als je de optie kiest “beeld naar binnen”, leg je de bedrukking naar boven gericht). Vouw nu de lange zijde in 2, altijd rechts op links of onder op boven. Herhaal 1x bij “kruisvouw”, herhaal 2x bij “kruisvouw A1 naar A4”)

  Download hier een PDF bestand met de vouwwijzen

  Lettertype

  Alle gebruikte lettertypes moeten ingesloten worden, of omgezet worden in contouren. Als het lettertype niet mee werd ingesloten (ge-embed), kan de kwaliteit van je tekst niet gegarandeerd worden.

  Tekst

  Wij raden aan de tekst niet kleiner dan 6pt te maken. Alle tekst, in 100% zwart en kleiner dan 12pt, wordt door ons standaard op overdruk gezet.

  Afloop (snijrand)

  Bij het opmaken van je drukwerk moet je ook een afloop voorzien, dit om snijverschillen bij de productie op te vangen. Bij standaard drukwerk, is de afloop minimum 2 mm, dit wil zeggen dat je formaat 210x297mm, een bedrukking heeft van 214x301mm. Bij covers van boeken en presentatiemappen moet de afloop minimum 5 mm zijn.

  Snijtekens

  De snijtekens op je document moeten minimum op 5 mm afstand van het snijformaat staan.

  Snijmarges

  We raden aan om tekst en beeld niet te dicht bij de rand te plaatsen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als er snijverschillen optreden. Vermijd ook kaders die gelijk lopen met de snijrand, bij snijverschillen zal dit niet mooi zijn. Dikke randen zullen niet overal even dik zijn, en een dunne kaderrand kan er soms afvallen.

  Resolutie van afbeeldingen

  Voorzie voor al je foto’s (gepixelde data) een minimum resolutie van 250 dpi. Voor het lijnwerk, bv gescande teksten, logo’s, etc. is een resolutie van minimum 1.000 dpi aangewezen.

  Inktbezetting

  De inktbezetting is het totaal aan inkt dat op een zelfde plek op je drukwerk komt.

  Als je van elke kleur 100% inkt zou drukken (in full color) kom je op een inktbezetting van 4x100%, Deze donkere kleur heeft geen meerwaarde en is alleen een verspilling van inkt. Denk mee aan de natuur en hou de maximum inktbezetting onder de 320%

  Lijnen

  De minimum lijndikte is 0.076mm of 0.215pt. Dunnere lijnen worden indien mogelijk omgezet, maar het correct resultaat kan niet gegarandeerd worden.

  Werken met sjablonen

  Op deze sjablonen staat informatie zoals de volgorde van de pagina’s, de afloop en marge die je moet voorzien, …. Het document is een open netto formaat, waarbij je zelf de afloop nog moet voorzien.

  De PDF-sjablonen kan je plaatsen in je opmaak-pakket. Gooi het sjabloon weg voor je de PDF creëert.

  Bij de indesign-sjablonen, kan je gewoon werken in het document zelf. De informatie staat op een aparte laag die vergrendeld is. Maak deze laag onzichtbaar of gooi deze weg als je de PDF aanmaakt.

  Spel- en zetfouten

  Wij controleren je PDF niet op inhoud, spel- en zetfouten. Controleer je drukbestand voor je het uploadt.

  Mogelijke afwijkingen bij vouwen en perforatie

  Bij het afsnijden op het eindformaat kunnen afwijkingen van maximaal één millimeter ontstaan. Deze afwijkingen kunnen ook gevolgen hebben voor de vouw of de perforatie van het gedrukte product.

  Perforatielijnen

  In de opmaak kan je een extra lijn plaatsen waar je de perforatielijn wenst. Als deze niet mee mag gedrukt worden, is het nodig om deze in een extra steunkleur te voorzien. De perforatielijn moet altijd horizontaal of verticaal lopen, diagonaal is geen optie. Een stukje perforeren is ook niet mogelijk. De lijn moet van de ene kant naar de andere kant van de pagina lopen.

  Nummering

  Download hier de nummering-afbeelding en plaats deze in je document. Zo kan je duidelijk zien hoe groot de plaats is die de nummering zal innemen en geef je de juiste plaatsing aan. De kleur van deze afbeelding is in lichtblauw, maar we nummeren altijd in zwart. We starten de nummering altijd vanaf nr 000001.